07 maj 2021

Forhåndsreserverede tider .

Kære patienter 

Hermed en liste over konsultationer, som kan forhåndsreserveres. 

 • Årskontrol (Diabetes, KOL/astma, Hypertension, Osteoporose, Stofskifte, Kolesterol mf.) 
 • Svar på årskontroller 
 • Smear (celleskrab)
 • Spiralanlæggelse
 • Tolkesamtaler
 • Demensudredning - MMSE 
 • Attester 
 • Samtaler med ledsager, f.eks bostøtte eller sagsbehandler 
 • INR
 • Børneundersøgelser + vacciner 
 • Velkomstsamtaler til nye patienter
 • Små operationer 
 • Graviditetsundersøgelser 1+2+3 
 • 8 ugers undersøgelse efter fødsel 
 • DES 

Venlig hilsen 

Lægerne ved Lillebælt